اولویت‌های وزارت نیرو در توزیع اعتبارات عمرانی صنعت آب و برق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ 23 آذر 1399

اولویت‌های وزارت نیرو در توزیع اعتبارات عمرانی صنعت آب و برق در لایحه بودجه ۱۴۰۰

وی افزود: در توزیع اعتبارات فصل منابع آب وزارت نیرو در لایحه بودجه سال 1400 حدود 13 درصد اعتبارات این فصل برای اقدامات نرم‌افزاری شامل تعادل بخشی و جبران تراز منفی آب‌های زیرزمینی، علاج بخشی سفره‌های آبی، مرمت و بازسازی تأسیسات و ساماندهی رودخانه‌ها و سواحل اختصاص یافته است.