اوضاع نامطلوب درآمد صنعت گاز 23 آذر 1399

اوضاع نامطلوب درآمد صنعت گاز

دولت بعد در حالی وزارت نفت را تحویل می‌گیرد که در بخش صادرات گازی نه تنها دستاورد چندانی نداشتیم بلکه فرصت‌ها یکی پس از دیگری از بین رفته است که علاوه بر خسارت مالی، آسیب‌های استراتژیک بلند مدت متقابل را نیز در پی داشته است. اوضاع صنعت گاز در بخش ایجاد درآمد، علاوه بر اینکه رد پای ترک فعل در آن به چشم می‌خورد، در مواردی موجب عدم نفع کشور و خسارت به منافع ملی شده است که در آینده دولت بعد را با چالش جدی رو به رو می‌کند.