صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی آب و برق به اوراسیا 13 تیر 1399

صادرات تجهیزات و خدمات فنی مهندسی آب و برق به اوراسیا

امضاء یادداشت تفاهم شرکت  مادر تخصصی ساتکاب و سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص همکاری جهت حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی  صنعت آب و برق و محصولات حاصل از تبدیل و به کارگیری انرژی به کشورهای حوزه اوراسیا منعقد شد.

فرصت سه ساله ایران برای عضویت دائم در اتحادیه اوراسیا 10 مهر 1398

فرصت سه ساله ایران برای عضویت دائم در اتحادیه اوراسیا

وزیر نیرو اعلام کرد: از آبان ماه امسال فرصت حداکثر سه ساله‌ای داریم که می‌توانیم الحاق موقت ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به حالت دائمی تغییر دهیم؛ به صورتی که همه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران بتوانند به صورت منطقه آزاد تجاری عمل کنند.

اردکانیان: پیوستن ایران به اوراسیا به جهش صادرات غیرنفتی منجر می شود 12 شهریور 1398

اردکانیان: پیوستن ایران به اوراسیا به جهش صادرات غیرنفتی منجر می شود

رضا اردکانیان وزیر نیرو در دیدار با دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد که پیوستن ایران به این اتحادیه منجر به جهش بزرگی در صادرات غیرنفتی ایران خواهد شد.