استاندار تهران: ذخیره سهمیه سوخت آبان خودروها تا ۶ماه قابل استفاده است 02 آذر 1398

استاندار تهران: ذخیره سهمیه سوخت آبان خودروها تا ۶ماه قابل استفاده است

استاندار تهران اعلام کرد: سهمیه سوخت آبان همه خودروها تا ۶ ماه محفوظ و قابل استفاده است و این موضوع شامل همه خودروها اعم از وانت بارها، تاکسی ها و... می شود.