بمب محیط زیستی کرونا در پساکرونا منفجر خواهد شد 08 اردیبهشت 1399

بمب محیط زیستی کرونا در پساکرونا منفجر خواهد شد

شیوع ویروس کرونا از چین به سایر کشورها سبب قرنطینه کردن مردم و نهایتا تعطیلی واحدهای تولیدی فراوانی در سرتاسر جهان شد که به نظر می‌آید این رکودها تاثیر قابل توجهی بر کاهش آلودگی هوا داشته است، اما واقعیت ماجرا چیست؟