نزدیک‌تر شدن ایران به مصرف‌کنندگان نفت 08 تیر 1399

نزدیک‌تر شدن ایران به مصرف‌کنندگان نفت

با خط لوله گوره به جاسک و صادرت بخشی از نفت ایران از مسیر جدید از چالش‌ها و احتمالات نابسامان بودن مسائل خلیج فارس خارج می‌شویم و دسترسی مستقیم‌تری به بازار خارج از تنگه هرمز خواهیم داشت.

تبدیل دوراهان به بزرگترین مجتمع تأسیسات تقویت فشار گاز کشور 21 خرداد 1399

تبدیل دوراهان به بزرگترین مجتمع تأسیسات تقویت فشار گاز کشور

فرماندار بروجن گفت: ایستگاه دوراهان این شهرستان به بزرگترین مجتمع تأسیسات تقویت فشار گاز کشور تبدیل خواهد شد.

ضرورت خودکفایی و خوداتکایی وظیفه شرکت انتقال گاز در سال جهش تولید 07 خرداد 1399

ضرورت خودکفایی و خوداتکایی وظیفه شرکت انتقال گاز در سال جهش تولید

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران بر ضرورت خودکفایی و خوداتکایی در سال جهش تولید تأکید کرد.