انتصاب مدیرعامل موسسه میراث هنر ماندگار 20 دی 1399
توسط رییس گروه مالی گردشگری صورت گرفت؛

انتصاب مدیرعامل موسسه میراث هنر ماندگار

در راستای مسوولیت‌های اجتماعی گروه مالی گردشگری، فعالیت‌های فرهنگی هنری این گروه پررنگ تر و با انسجام بیشتر از گذشته در قالب موسسه میراث هنر ماندگار، برنامه‌ر‌یزی و اجرا خواهد شد.

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی و تبلیغات بانک گردشگری 14 دی 1399

انتصاب مدیر جدید روابط عمومی و تبلیغات بانک گردشگری

با صدور حکمی از سوی مرتضی خامی مدیرعامل بانک گردشگری، " رضا لیاقت ورز" به سمت مدیر امور روابط عمومی و تبلیغات بانک گردشگری منصوب شد.

انتصاب دو عضو جدید هیئت مدیره شرکت ملی گاز 05 شهریور 1398

انتصاب دو عضو جدید هیئت مدیره شرکت ملی گاز

وزیر نفت در حکم‌های جداگانه، مهدی جمشیدی‌دانا و حمیدرضا حق‌بین جهرمی را به مدت سه سال به‌عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.

نصب مدیرکل آموزش، برنامه‎ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت 12 اسفند 1397

نصب مدیرکل آموزش، برنامه‎ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت در حکمی، حسین فهیمی‎تبار را به عنوان مدیرکل آموزش، برنامه‎ریزی نیروی انسانی و تحول اداری این معاونت منصوب کرد.

انتصاب مدیر امور کارکنان و رفاه برق منطقه‌ای خوزستان 06 اسفند 1397

انتصاب مدیر امور کارکنان و رفاه برق منطقه‌ای خوزستان

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان طی حکمی مدیر امور کارکنان و رفاه این شرکت منصوب کرد