استفاده از کولرهای کم مصرف و صرفه جویی ۲.۹ تریلیون دلاری 29 تیر 1399

استفاده از کولرهای کم مصرف و صرفه جویی ۲.۹ تریلیون دلاری

با افزایش گرمایش جهانی، استفاده از سیستمهای خنک کننده که مصرف انرژی بهینه ای دارند، یک راه مهم برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییرات جوی و صرفه جویی چشمگیر در هزینه های تولید برق است.