حواس ترامپ پرت شد ! 05 آبان 1399
انتخابات 2020 آمریکا و اوپک پلاس

حواس ترامپ پرت شد !

اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، ممکن است مقامات اوپک پلاس به خصوص عربستان سعودی را برای جلوگیری از پسروی بازار نفت تحت فشار دیپلماتیک قرار دهد.