درخت کاری در شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس 15 اسفند 1397

درخت کاری در شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی، یک اصله نهال در شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس به‌صورت نمادین غرس شد.