جلوگیری از خروج ارز با کاتالیست های پتروشیمی داخلی 31 اردیبهشت 1399

جلوگیری از خروج ارز با کاتالیست های پتروشیمی داخلی

گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان با دستیابی به دانش ساخت بیش از 30 نوع کاتالیست توانستند بخش زیادی از نیارهای پالایشگاهی را رفع کنند و به گفته آنها پتروشیمی مسجد سلیمان در سال جاری فعالیت خود را با کاتالیست‌های تولیدی یک شرکت دانش‌بنیان ادامه خواهد داد.