افتتاح واحد اول نیروگاه قشم توسط رییس جمهور 24 تیر 1399

افتتاح واحد اول نیروگاه قشم توسط رییس جمهور

مجری طرح نیروگاه‌های خصوصی شرکت برق حرارتی اعلام کرد: تاکنون برق مستقر در جزیره قشم کمتر از نیاز بود و به لحاظ مصرف به سرزمین اصلی وابسته بود که با اجرای این واحد نه تنها به نیاز جزیره توسط واحدهای مستقر پاسخ داده می‌شود بلکه به سرزمین اصلی نیز انتقال خواهد یافت.