انتصاب مدیر امور کارکنان و رفاه برق منطقه‌ای خوزستان 06 اسفند 1397

انتصاب مدیر امور کارکنان و رفاه برق منطقه‌ای خوزستان

مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان طی حکمی مدیر امور کارکنان و رفاه این شرکت منصوب کرد