وزیر نیرو: علت برخی تنگناها در کشور عدم استفاده به جا از نیروی انسانی است 03 شهریور 1398

وزیر نیرو: علت برخی تنگناها در کشور عدم استفاده به جا از نیروی انسانی است

وزیر نیرو با بیان اینکه کشور عزیزمان از لحاظ نیروی انسانی بسیار غنی و ثروتمند است گفت: علت برخی تنگناها در کشور عدم استفاده به جا از نیروی انسانی است.