نفت روسیه و درآمد مالیاتی ۱۰ میلیارد دلاری 28 خرداد 1399

نفت روسیه و درآمد مالیاتی ۱۰ میلیارد دلاری

بودجه روسیه بر اساس سیستم مالیاتی این کشور ۱۰ میلیارد دلار بیشتر از شرکتهای نفتی داخلی در سال ۲۰۲۰ دریافت خواهد کرد.