الکتروموتور سنگین ضدانفجار را خواهیم ساخت حتی اگر شرکت نفت از ما خرید نکند 05 آذر 1399
10 قلم کالای اساسی نفت-3|

الکتروموتور سنگین ضدانفجار را خواهیم ساخت حتی اگر شرکت نفت از ما خرید نکند

به نظر من وزارت نفت اتکا به تولید داخل را در مقام حرف و گزارش نباید ببیند بلکه در مقام عمل باید دید. الان هم طوری شده که مدیری می­گوید به توان داخل اتکا کردم و این را افتخار می­داند. من می­گویم این افتخار نیست، وظیفه‌ات است. پس این طوری نیست که بگوید چون به داخل اتکا کردم باید به من مدال بدهید. این جز وظایف مدیر دولتی است. اگر به داخل اتکا نکنی مشکل داری.