بنزین در صدر صادرات ایران به اقلیم کردستان 13 مهر 1399

بنزین در صدر صادرات ایران به اقلیم کردستان

وی عمده صادرات به اقلیم کردستان عراق را بنزین سپس گاز، برق، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، مواد شیمیایی، پتروشیمی و بقیه اقلام صنعتی عنوان کرد.وی افزود: بنابراین اقلیم کردستان مشتری عمده ما است، بعضا بارها به دولت مرکزی عراق هم ارسال می‌شود. در کل از 10 سال تاکنون صادراتی به دولت مرکزی عراق نداریم و بیشتر مراودات تجاری ما با اقلیم است.