جهش در تولید تریاک با استفاده از انرژی خورشیدی 08 مرداد 1399

جهش در تولید تریاک با استفاده از انرژی خورشیدی

افغانستان با استفاده از انرژی خورشیدی انقلاب بزرگی در تولید تریاک ایجاد کرده که به گزارش سازمان ملل دوسوم تریاک جهان را تأمین می‌کند.

افزایش صادرات برق ایران به افغانستان 03 تیر 1399

افزایش صادرات برق ایران به افغانستان

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر میزان صادرات برق به افغانستان کم است اما یکی از پروژه‌های وزارت نیرو سرمایه گذاری برای احداث یک خط ۲۲۰ کیلوولت جدید است که طبیعتا با احداث این خط ظرفیت صادرات به افغانستان افزایش می‌یابد.

تونل‌های بادی در مرز مشترک با افغانستان تولید برق خواهند کرد 11 خرداد 1399

تونل‌های بادی در مرز مشترک با افغانستان تولید برق خواهند کرد

وزیر نیرو گفت: ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر بالقوه در کشور به ویژه در بخش باد بسیار وسیع است و ما تونل‌های بادی مطالعه شده قابل ملاحظه‌ای در مناطق مختلف کشور داریم.یکی از این تونل‌های بادی در مرز مشترک با افغانستان است که سعی خواهیم کرد در قالب کمیسیون‌های همکاری مشترک اقتصادی مطالعات این منطقه را اجرایی کنیم.