مصرف زیاد شود مجبوریم فشار آب را کم کنیم 10 اردیبهشت 1399

مصرف زیاد شود مجبوریم فشار آب را کم کنیم

در برخی از مناطق تهران آب شرب با افت فشار مواجه شده که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران علت آن را مصرف زیاد در برخی مناطق و اعمال عملیات کنترلی اعلام کرده است.