مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل 19 اردیبهشت 1399
اولویت فراموش شده وزارت نفت

مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل

به گزارش نبض انرژی، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت بر مدیریت مصرف سوخت در بخش و حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: اعمالِ سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف باید در اولویت تصمیم‌گیران ملی قرار گیرد و به صورت یک طرح اقدامِ الزامی با جدیت پیگیری شود.