پتروشیمی تندگویان استارت جهش تولید در سال ۹۹ را زد 19 اردیبهشت 1399

پتروشیمی تندگویان استارت جهش تولید در سال ۹۹ را زد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان از برنامه‌ افزایش تولید ۱۸ درصدی این مجتمع در سال ۹۹ و تحقق جهش تولید خبر داد.