کاهش قیمت نفت درپی جهش صادرات آمریکا 06 اسفند 1397

کاهش قیمت نفت درپی جهش صادرات آمریکا

قیمت نفت روز دوشنبه تحت تاثیر فراوانی عرضه و افزایش صادرات شرکت‌های آمریکایی رشد خود در اوایل معاملات را از دست داد و با کاهش روبه‌رو شد.