افت حدود 30 درصدی صادرات پتروشیمی سنگاپور 07 مرداد 1399

افت حدود 30 درصدی صادرات پتروشیمی سنگاپور

صادرات محصولات پتروشیمی سنگاپور در ماه ژوئن 2020 نسبت به دوره مشابه سال 2019 حدود 30 درصد کاهش یافت.