افزایش نرخ دلار نیمایی در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی 14 اردیبهشت 1399

افزایش نرخ دلار نیمایی در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی

عقب نشینی قیمت جهانی دراغلب محصولات پتروشیمی سبب شد تا افزایش نرخ دلار نیمایی در نرخ گذاری محصولات پتروشیمی چندان موثر نباشد.