توقف بخشی از تولید نفت و گاز نروژ با اعتصاب کارگران 12 مهر 1399

توقف بخشی از تولید نفت و گاز نروژ با اعتصاب کارگران

این مجمع هفته هاست در حال مذاکره با اتحادیه‌های تجاری نماینده کارگران صنعت نفت دریایی این کشور است. مجمع نفت و گاز نروژ و اتحادیه های تجاری بر سر دستمزد سالانه این کارگران اختلاف نظر دارند.