طرح‌های آب تهران ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد 04 شهریور 1398

طرح‌های آب تهران ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان تهران گفت: اجرای طرح‌های تامین آب تهران به شش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.