650 شغل مستقیم و 2هزار شغل غیر مستقیم ره آورد شرکت سیراف انرژی 06 دی 1399

650 شغل مستقیم و 2هزار شغل غیر مستقیم ره آورد شرکت سیراف انرژی

شرکت سیراف انرژی عوارض قانونی حق مردم این شهرستان و منطقه می باشد که تاکنون عوارض قانونی مشخص شده بر اساس نظرات کارشناسان یه موقع پرداخت گردیده است و این دیدگاه را در آینده نیز دنبال خواهد نمود.

۴۴ هزار میلیاردریال سرمایه‌گذاری در پارک‌های پتروشیمی 24 خرداد 1399

۴۴ هزار میلیاردریال سرمایه‌گذاری در پارک‌های پتروشیمی

مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با اشاره به احداث چهار پارک پتروشیمی در کشور گفت: ‌مجموع سرمایه‌گذاری در این چهار پارک‌ به ۴۴ هزار میلیارد ریال می‌رسد.