استفاده از پساب در بخش صنایع و نگرانی آلودگی محیط زیست 16 تیر 1399

استفاده از پساب در بخش صنایع و نگرانی آلودگی محیط زیست

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: استفاده از پساب در حوزه صنعت مطابق با استاندارد‌های جهانی است.