برق رسانی به ۹۵ خانوار روستایی کهگیلویه و بویراحمد با انرژی خورشیدی 07 مرداد 1399

برق رسانی به ۹۵ خانوار روستایی کهگیلویه و بویراحمد با انرژی خورشیدی

مدیرعامل شرکت توزیع  برق استان کهگیلویه و بویراحمد از برقرسانی به ۹۵ خانوار روستایی این استان با استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی در سال جاری خبرداد.