مبارزه با ملخ صحرایی و حفظ محیط زیست و اراضی 03 خرداد 1399

مبارزه با ملخ صحرایی و حفظ محیط زیست و اراضی

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از انجام عملیات مبارزه با ملخ صحرایی در سطح ۲۹۳ هزار از اراضی هفت استان جنوبی کشور خبر داد. به گزارش نبض انرژی، از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی ضمن تشکر از کلیه اقدامات انجام شده توسط همکاران استانی، آخرین وضعیت مبارزه با آفت ملخ صحرایی در هفت استان جنوبی […]