مصرف گاز در کشور ۴ برابر استاندار‌د‌های جهانی است 06 دی 1399

مصرف گاز در کشور ۴ برابر استاندار‌د‌های جهانی است

مدیر مرکز دیسپچینگ شرکت گاز کشور در پاسخ به این سوال که آیا در کشور قطعی گاز خواهیم داشت؟ گفت:اگر روند افزایشی مصرف گاز ادامه پیدا کند، جای نگرانی وجود دارد و ممکن است قطعی گاز داشته باشیم.