توسعه پتروشیمی هلیلان، اولویت جدی استاندار ایلام 16 اردیبهشت 1399

توسعه پتروشیمی هلیلان، اولویت جدی استاندار ایلام

استاندار ایلام، صبح امروز در کارگروه توسعه هلیلان با عنوان این که دولت و نظام  اسلامی با توجه محرومیت های مضاعف در این شهرستان، عزم جدی برای توسعه این منطقه دارد، عنوان کرد: طرح مهم پتروشیمی هلیلان با اعتبار یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اجرایی می شود.