دریاچه ارومیه با زاب پرآب می شود! 05 اردیبهشت 1399

دریاچه ارومیه با زاب پرآب می شود!

استاندار آذربایجان غربی گفت: تونل انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه دی‌ماه امسال به بهره برداری رسیده و آب به بستر دریاچه می رسد.