تولید ارزانتر نفت با استفاده از پنلهای خورشیدی 04 مرداد 1399

تولید ارزانتر نفت با استفاده از پنلهای خورشیدی

شرکت شورون در منطقه آفتاب خیز کرن والی کالیفرنیا راهی برای استفاده از یکی از برنامه های انرژی پاک این ایالت برای کاهش هزینه استخراج نفت پیدا کرده است.