کمک شرکتهای دانش بنیان به توسعه فناوری‌های مرتبط با صنعت گاز 04 خرداد 1399

کمک شرکتهای دانش بنیان به توسعه فناوری‌های مرتبط با صنعت گاز

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بر دسترسی جوانان به پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها برای توسعه فناوری‌های مرتبط با صنعت گاز تاکید کرد.