ضرورت سواد فناورانه مجموعه‌های دولتی 04 اسفند 1397

ضرورت سواد فناورانه مجموعه‌های دولتی

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران گفت: فعالیت‌های نوآورانه مانند فعالیت‌های استارتاپی می‌تواند به رشد و توسعه صنعت نفت کمک کند، بنابراین لازم است مجموعه‌های دولتی، سواد فناورانه خود را برای بهره‌مندی از این فرصت بالا ببرند.