واکنش قابل توجه بازارهای انرژی به منازعه قره‌باغ 08 مهر 1399
روسیه برنده همیشگی جنگ قره باغ

واکنش قابل توجه بازارهای انرژی به منازعه قره‌باغ

روسیه برنده همیشگی جنگ قره باغ است. این جنگ عامل تضعیف خطوط غربی انتقال نفت و گاز به غرب و تقویت خطوط روسی و به ویژه در زمان کنونی خط نورداستریم 2 است که روسها به آن نیاز دارند.جمهوری آذربایجان نفت خام خود را از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان به پایانه صادرات در ساحل مدیترانه ای ترکیه میفرستد.