فعالیت اخلالگران بازار کود شیمیایی منحصر به پتروشیمی شیراز نیست 04 شهریور 1398

فعالیت اخلالگران بازار کود شیمیایی منحصر به پتروشیمی شیراز نیست

مدیران مجتمع پتروشیمی شیراز در پی دستگیری اخلالگران بازار کود شیمیایی با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و با دستور قضایی ابعاد دیگری از فعالیت این شبکه فساد را اطلاع‌رسانی کرد.