خرید تضمینی حاصل از تبدیل پسماند‌های عادی به انرژی با پرداخت عوارض برقی 07 اسفند 1397

خرید تضمینی حاصل از تبدیل پسماند‌های عادی به انرژی با پرداخت عوارض برقی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص عوارض حاصل از برق برای اولویت روستا‌ها و جابه‌جایی تیر برق در روستا‌ها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماند‌های عادی به انرژی و احداث نیروگاه بادی در منطقه محروم سیستان موافقت کردند.