راهکاری جدید برای کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق 20 آذر 1398

راهکاری جدید برای کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق

عضو انجمن صنعت تاسیسات برق با بیان اینکه با استفاده از سیستم گرم‌کننده تابشی لوله‌ای (گرمایش از سقف) می‌توان در سالن‌های بزرگ مصرف گاز را تا ۵۰ درصد کاهش داد، گفت: این سیستم مصرف برق را نیز تا ۹۰درصد کاهش می‌دهد.