تامین انرژی الکتریکی اتوبوس‌ها در لهستان با زباله 31 تیر 1399

تامین انرژی الکتریکی اتوبوس‌ها در لهستان با زباله

محققان اظهار کردند که اتوبوس‌ها در شهر پوزنان لهستان انرژی خود را از زباله‌ها دریافت خواهند کرد.