پایان ظرفیت دنیا برای ذخیره سازی نفت جهان 08 اردیبهشت 1399

پایان ظرفیت دنیا برای ذخیره سازی نفت جهان

گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد که ظرفیت ذخیره‌سازی‌های نفت خام جهان طی سه یا چهار هفته آینده تکمیل می‌شود و این شرایط می‌تواند یک شوک قیمتی دیگر را به همراه داشته باشد.