اتریش از پیشنهاد ایران برای صادرات برق به اروپا استقبال کرد ۳۰ تیر ۱۳۹۹

اتریش از پیشنهاد ایران برای صادرات برق به اروپا استقبال کرد

سرپرست مرکز توسعه صادرات آب و برق با توجه به فقدان نتایج عملی منتج از نقشه راه انرژی ایران و اتریش، بر اجرایی کردن توافقات حاصل از این نقشه راه تاکید کرد.