رونق تجدید پذیرها در پساکرونا 24 اردیبهشت 1399

رونق تجدید پذیرها در پساکرونا

بعد از فائق آمدن بر کرونا قطعا وابستگی به استفاده از شبکه‌های مجازی بیشتر می‌شود و ارزش این فضا بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد.

سهم ۱۴ درصدی بخش خصوصی در سبد مدیریتی اقتصاد 18 آذر 1398

سهم ۱۴ درصدی بخش خصوصی در سبد مدیریتی اقتصاد

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم تغییر ترکیب سبد مدیریتی اقتصاد کشور، گفت:‌ با وجود ظرفیت ۵۶ درصدی بخش خصوصی در تولید و تجارت اما ۸۶ درصد سبد مدیریتی اقتصاد در دست بخش خصوصی نیست.