به آب اندازی و برپا کردن جکت عملیاتی پیچیده و حساس است 06 خرداد 1399

به آب اندازی و برپا کردن جکت عملیاتی پیچیده و حساس است

مدیرعامل گروه پتروپارس پس از انجام موفقیت آمیز عملیات به آب اندازی نخستین جکت فاز 11 پارس جنوبی گفت: عملیات به آب اندازی و برپا کردن جکت، عملیاتی پیچیده و حساس است که باید با دقت بالایی انجام شود و تمام ارکانی که این کار را انجام می دهند با هم هماهنگ باشند.