پژوهشگاه، میزبان نشست آینده‎پژوهی در صنعت نفت 12 اسفند 1397

پژوهشگاه، میزبان نشست آینده‎پژوهی در صنعت نفت

نشست آینده‎پژوهی صنعت نفت در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار و درباره ابعاد روش‎شناختی مطالعه آینده نفت و روندهای فناورانه و پیچیدگی‎های اجرایی و مطالعاتی آن بحث و بررسی شد.