واکنش آژانس اتمی به طرح مجلس ایران/سخنان ضدایرانی گروسی 10 آذر 1399

واکنش آژانس اتمی به طرح مجلس ایران/سخنان ضدایرانی گروسی

گروسی: کاهش در همکاری‌هایی که ما با ایران انجام می‌دهیم، محدودسازی یا مانع‌تراشی در آنها سودی نصیب هیچ‌کس و اول از همه خود ایران نخواهد کرد. این همکاری‌ها برای اینکه آنها به دنیا اطمینان خاطر دهند انحرافی در برنامه هسته‌ای‌شان به سمت ابعاد نظامی وجود ندارد، ضروری هستند.

خروج از پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کلید خورد 09 آذر 1399

خروج از پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کلید خورد

جمع‌بندی جلسه این بود که مجلس به روند بازرسی‌های آژانس خوشبین نیست و به بازرسان این سازمان مشکوک است چرا که منشأ بسیاری از اتفاقات تلخ و ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان را همین رژیم بازرسی‌های آژانس می‌داند.