همکاری پرمصرفهای برق برای مشارکت در کاهش مصرف 31 اردیبهشت 1399

همکاری پرمصرفهای برق برای مشارکت در کاهش مصرف

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از رشد 4 برابری ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو در داخل کشور در طول سال‌های 94 تا 98 خبر داد.