برخورد با تخلفات زیست محیطی در حوزه آلودگی‌های دریایی 06 مرداد 1399
دستور دادستان کشور:

برخورد با تخلفات زیست محیطی در حوزه آلودگی‌های دریایی

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از ارسال نامه دادستان کل کشور به دادستان‌های استان‌های ساحلی خبر داد و گفت: بر اساس این نامه، تمام دادستانی‌ها موظف به برخورد جدی با عوامل آلودگی‌های دریایی شده اند.