سامانه‌های پرتابل تشخیص آلاینده‌های زیست‌محیطی 15 اسفند 1397

سامانه‌های پرتابل تشخیص آلاینده‌های زیست‌محیطی

سامانه‌های پرتابل تشخیص آلاینده‌های زیست‌محیطی در پژوهشگاه صنعت نفت رونمایی و تحویل کارفرما شد.